דק סידר

  1. טכנוספירה דק סינטטי
  2. טכנוספירה דק סידר
  1. טכנוספירה דק סינטטי
  2. טכנוספירה דק סידר

בית בירושלים

מפקח: יאיר מצגר

דק סינטטי מרוכב בגוון עץ סידר (ארז). על מנת “לשבור” את אורכה הרב של המרפסת, הותקן הדק בכיוונים שונים.

Posted in: